Friday, March 25, 2016

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolituse kutse (1-5 klassi õpetajatele)

Tervise Arengu Instituut kutsub osalema koolitusel ,,Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5.klass)“ Tallinnas 04.või 25. aprillil. Koolitused toimuvad Tervise Arengu Instituudis, Hiiu 42 ning kestavad kella 09.45-17.00.
Koolitus annab õpetajatele vajalikud eelteadmised, kuidas arendada laste eluoskuseid õppekava raames. Laste käitumine, valikud ja igapäevaeluga toimetulek on tihedalt seotud eluoskustega – oskusega luua, hoida ja lõpetada suhteid, lahendada probleeme, langetada otsuseid, enda käitumist juhtida, eesmärke seada jne. Uus uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile toetab õpetajaid laste eluoskuste arendamisel ning ennetustöö läbiviimisel.
Osalejad saavad paberkandjal raamatud „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile” ja ”Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus”. Esimese teemade raamistik on jaotatud kolme moodulisse: kriitilise ja loova mõtlemise, otsuste langetamise ja probleemide lahendamise oskuste arendamine, enesejuhtimise, emotsioonide ja stressiga toimetulekuoskuste arendamine ning suhtlemisoskuste arendamine.
Koolitajad: Helve Saat ja Erle Põiklik


Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee.


Heade soovidega,

Liisa Maistrov
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42 Tallinn 11619

No comments:

Post a Comment