Monday, January 7, 2013

Koolituspakkumine 2


Loodus vanarahva elus, keeles ja meeles
Täienduskoolitus lasteaia- ja algklassiõpetajatele Tallinnas
jaanuar – august 2013, 8 päeva, kokku 56 tundi

Eesmärk: Koolituse läbinud õpetajad kasutavad loodust ja inimeste elu kajastavat teavet ja oskusi õppekavakohases tegevuses, seostavad vanarahva eluviisi ja tähtpäevi loodusnähtustega ning muutustega loomade ja taimede elus, kasutavad rahvamuusikat, -tantse, -laule, -jutte ja -mänge õppetöös ning meisterdavad rahvakalendri tähtpäevadega seonduvalt looduslikest materjalidest kaunistusi, mänguasju jm.

Koolituse sisu ja korraldus: Neli kahepäevast moodulit, mis moodustavad iseseisvad tervikud: 30. ja 31.jaanuaril, 28. ja 29.märtsil, 6. ja 7.juunil  ning 22. ja 23.augustil 2013.a.

Moodulid on ühesuguse struktuuriga:

1. päev
11.00 – 11.45 Sissejuhatus
11.45–13.15 Loodus vanarahva elus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00–15.30 Pärimusmuusika või jutuvestmine
15.30 – 15.45 Kohv
15.45 – 17.00 Meisterdamine

2. päev
9.00 – 10.30 Loodus vanarahva elus
10.30 – 11.00 Kohv
11.00 – 12.30 Teema jätkub
12.30 – 13.15 Lõuna
13.15 – 14.45 Mängud
14.45– 15.30 Kokkuvõte koolitusest


Loodusteemasid käsitlevad Georg Aher ja Sirje Aher. Koolituse vältel käsitletakse loodusnähtusi ja sesoonseid muutusi, mis kajastuvad rahvakalendris, vanasõnades ja muus pärimuskultuuris. Põhirõhk on loodusnähtustel, samuti loomade ja taimede kohastumistel ning seostel inimeste eluviisiga – kuidas inimene on taimi või loomi kasutanud ning kuidas neisse suhtunud.

Mängude ja meisterdamise osa viivad läbi Eve Külmallik ja Mairi Enok. Meisterdamisel on eeskujuks vanaaegsed nukud jt mänguasjad, tehakse ka kaunistusi villast jm looduslikust materjalist. Mängitakse lastele sobivaid tähtpäevadega seotud eesti rahvamänge.

Vanarahva laule, muusikapalu ja tantse, mis on inspireeritud loodusest ja muust keskkonnast ning annavad ka tänapäeva inimesele võimaluse oma tundeid ja elamusi lihtsal viisil väljendada, tutvustab Mart Johanson.

Juttu vestavad Merike Kaasiku ja Annike Rannapalu.

Hind: Ühe mooduli tasu on eraldivõetuna 125 eurot. Kogu koolituse maksumus on haridusasutusele 490 eurot, moodulitel ei pea osalema samad osavõtjad.
Koolituse eest võib tasuda korraga või osade kaupa.

Üksikutel moodulitel osalejad saavad tõendi, kogu koolituse läbinud tunnistuse. Ühe mooduli kestus on 14 akadeemilist tundi, kogu koolituse kestus 56 tundi.
Registreerida palume aadressil eve@hared.ee, märkides osavõtja nime, meiliaadressi, lasteaia/kooli nimetuse, andmed arvetasuja kohta s.h. meiliaadress, kuhu arve saata.

Registreerumine 21.jaanuarini!  

Hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist saadame registreerunutele e-posti teel kutse, milles teatame koolituse toimumiskoha ning muu täpsema info.

No comments:

Post a Comment