Thursday, February 9, 2017

Sõnaloominguvõistlus

Head klassiõpetajad!

EESi kutsub kirjutama ja osalema sõnaloominguvõitlusel "Minu Eestile". Ootame häid kirjutisi, vaimukaid tekste ja toredaid eakohaseid lugusid.
Kirjutada võib kõigest: oma ja teiste elust, huvitavatest olukordadest, kogemustest, soovidest, ootustest, ideedest, unistustest. Žanripiiratlust pole. Kirjutised peaksid olema väga heas keeles, lihvitud sõnastusega, köitvad, omanäolised, hea üleshitusega. 
EESi juhatusel on plaan valitud töödega edasi tegutseda, et need õpetaksid teistele kirjutamist ja nii tooksid kasu emakeele- ja kirjandusõpetusele. Tore oleks, kui tööd inspireeriksid ja oleksid suurepäraseks eeskujuks uutele õpilastele.

Võistluse tähtaeg on 24. veebruar.


Head ärgitamist!

EESi juhatus

Eesti Emakeeleõpetajate Selts

No comments:

Post a Comment