Thursday, February 9, 2017

Õpilaste teadusfestival 2017

Lp klassiõpetaja! 
Õpilaste teadusfestival 2017 toimub 27.-28. aprillil Tallinna Lauluväljaku ruumides.
Sarnaselt esimestega on ka kolmandale üle-eestilisele Õpilaste Teadusfestivalile (ÕTF) oodatud osalema algkooliõpilased (1.-6. klass) oma uurimis- ja katseprojektidega.
Osalemissoovi registreerimise tähtaeg on 1. märts.
Festivalile saab osalema 20 projekti, mis valitakse välja 15. märtsiks. Valitutele antakse e-posti teel teada ja nimekiri pannakse ka festivali kodulehele.
Info ja registreerumine aadressil http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teadusfestival/algkooliprojektid/
Registreerumisvormi kaudu on vaja esitada kuni 1-leheküljeline projekti lühikirjeldus, mis sisaldab projekti/katse eesmärki ja seda, millistele küsimustele või probleemidele lahendust otsitakse, töö käiku e -protsessi kirjeldust ning tulemusi ja järeldusi/kokkuvõtet tehtust.
Registreerumisvormis sisestatakse ka töö autori ja tema juhendaja andmed.
Kui projektide ja/või festivali teemal küsimusi tekib, siis võtke kindlasti ühendust tel 730 0335520 3270, e-posti aadressilmargit.lehis@etag.ee
*******
Osalema valitud õpilased tutvustavad oma töid mõlemal festivalipäeval (27.04 kell 10-17.30, 28.04 kell 10-13).
Senised osalenud algkooliõpilaste teadusprojektid on olnud väga mitmekesised ja näha on saanud klassikalisi uurimistöid, ajaloo ainetel koostatud legoinstallatsiooni ja palju muud väga põnevat. 
2015. aastal osalenud algklassiprojektide tutvustusi näeb: https://youtu.be/gNA-1fNvE5M
Sellisel suurel õpilasteaduse üritusel oma uurimis- või katseprojekti avalikkusel tutvustamine annab õpilastele hea kogemuse ja võimaldab saada oma tööle ka külastajatelt tagasisidet. Lisaks ammutada positiivset inspiratsiooni festivalil osalevatelt parimatest õpilaste teadustööde konkursile esitatud uurimistöödest ja vestlusest nende autoritega.
Festivalil ootavad külastajaid teadusteatrite etendused, teaduse tutvustajate väljapanekud, vanemate klasside uurimistööde stendiettekanded, mille autoritelt otse kohapeal töö kohta pärida saab, eakaaslaste projektid ja mitmetes töötubades osalemise võimalus - suur majatäis põnevaid teadusega seotud tegevusi. 2016. aasta festivali tutvustavat videot näetehttps://youtu.be/-wCbDMlbxD4
Klassiga festivali külastamiseks on koostatud vaatluslehed, mis aitavad õppekäiku eesmärgipärasemaks ja süsteemsemaks muuta. Lehed on samuti leitavad festivali veebilehelt. 

Lugupidamisega
Margit Lehis
ÕTF 2017 peakorraldaja
Teaduse populariseerimise osakond
Eesti teadusagentuur
Tel 730 0335520 3270

No comments:

Post a Comment