Sunday, February 9, 2014

Rahvusvahelised projektid Miksikeses

Kutsume eesti keele õpetajaid osalema rahvusvaheliste projektide (ODS,
PUMO) töös. Ka klassiõpetajad saavad projektis osaleda. 

Osalevate koolide andmed esitatakse projektidesse ning koolid
pannakse rahvusvahelise projekti lehel kirja pilootkoolidena.

Pilootkoolid on kutsutud osalema projektide viktoriinides ning
uuringutes, mida pilootkoolide hulgas projektide raames läbi viiakse.

Pilootkoolidele pakume käesoleva õppeaasta jooksul tuge
Miksikese kasutamisel ning anname teavet avatud viktoriinide ja
Võistumiksi ühisõppe ürituste kohta.

Õpetajale, kes projektis osaleb avame soovi korral tasuta e-töövihikuid,
et ta saaks neid oma klassiga kasutada.
http://miksike.ee/?showurl=/docs/mikskalk14h.html

Projekti käigus pakume õpetajale koolitust projektide tutvustamiseks ja
Miksikese erinevate teenuste kasutamiseks. Esimene koolitus tuleb tõenäoliselt Pühajärve SPA-s juba kevadvaheajal. Koolitus ja majutus on tasuta, transport jääb õpetajate või koolide kanda.

Sellel koolitusel õpetajad ühiselt koostavad viktoriini, mida hiljem oma õpilastega läbi teevad http://miksike.eeõppekeskkonnas.

Kui olete nendest projektidest huvitatud, siis palun andke teada kooli
nimi, õpetaja nimi ja aine, mida ta õpetab (tel nr / e-posti aadress).

Lugupidamisega
Aet Sõmer
56900661

No comments:

Post a Comment