Tuesday, November 13, 2012

Koolitus


Koolitus algklassiõpetajatele „Tulemusliku rühmatöö korraldamine algklassides selgrootute teema näitel“
5.detsembril HAAPSALUS, hotell Kongo seminariruumis.

Lugupeetud algklasside õpetaja,

Õpioskuste arendamine ja rühmatöö tulemuslik läbiviimine on kehtiva õppekava eesmärkide saavutamiseks väga oluline, sest aitab õpilastel ümbritsevas infokülluses toime tulla ja omandada suhtlemis- ja argumenteerimisoskused. Õppekava rõhutab vajadust toetada õpihuvi ja õpioskusi ning luua igale õpilasele tingimused edukaks õppetööks.

Korraldame 5.detsembril Haapsalus koolituspäeva „Tulemusliku rühmatöö korraldamine algklassides selgrootute teema näitel“, kus anname ideid erinevate rühmatöö vormide kasutamiseks ja nõustame, kuidas vältida rühmatööga kaasnevaid ohte õppe tulemuslikkusele. Käsitleme selgrootute liike, nende eluviise ning seoseid muu looduse ja inimesega.

Koolitus algab kell 11.00 ja lõpp kell 16.00. Koolituse pikkus 6 ak tundi.

Koolituse hind on 55 €. Kui ühest koolist osaleb rohkem kui üks õpetaja, on hind kõikidele sellest koolist osalejatele 10% võrra odavam. Täpse info koolituse kohta saadame osavõtjatele nädal enne koolituse toimumist.

Koolitusest osavõtjad saavad oma klasside jaoks klassikomplekti raamatuid sarjast „Luubi all“ („Kiil“, „Herilane“, „Vihmauss“, „Jõevähk“, „Toakärbes“, „Puuk“). Sarja väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, raamatud saab tasuta. Raamatute teksti autorid on Sirje Aher ja Georg Aher, rohkete värviliste illustratsioonide autoriks on Epp Margna ja Kristina Reineller. Raamatud sisaldavad nuputamisülesandeid ja juhiseid muudeks aktiivtegevusteks.

Registreerumine 20.novembrini aadressil eve@hared.ee. Registreerumisel märkige ära osaleja nimi, kool, meiliaadress ja andmed arve tasuja kohta, s.h. meiliaadress, kuhu arve saata.

Lugupidamisega

Eve Külmallik
MTÜ HARED
projektijuht
5289035

No comments:

Post a Comment