Friday, October 7, 2011

Koolitusvõimalus

Tööõpetuse (esimene kooliaste), käsitöö ja kodunduse ning
tehnoloogiaõpetuse õpetajatele infopäev, milles räägitakse aastatel 2012 ja
2013 toimuvatest aineõpetajate täienduskoolitustest.
Info on aadressil http://www.tehnoloogia.ee/index.php?sisu=infopaev_2011

No comments:

Post a Comment